Gozdno gospodarstvo Maribor d.d. - v likvidaciji

Limbuško nabrežje 15
SI-2341 Limbuš
Likvidacijski upravitelj: GLOBELINK, d.o.o.

KONTAKT
GSM: 041.619.336

E: ggmb@ggm.si

 

OBJAVE

23.05.2019

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin na lokaciji Ptuj, Rogozniška cesta 12.
GGMB_zbiranje_ponudb_lokacija_Ptuj_23.05.2019.pdf

23.05.2019

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin na lokaciji Lendava, Kolodvorska ulica 6.
GLGMS_zbiranje_ponudb_lokacija_Lendava_23.05.2019.pdf

23.05.2019

OBVESTILO
Končni rok za oddajo zavezujočih ponudb za nepremičnine v PTUJU IN LENDAVI
je 10.06.2019 do 9:00 ure.

GG MARIBOR d.d. – v likvidaciji