Gozdno gospodarstvo Maribor d.d. - v likvidaciji

Limbuško nabrežje 15
SI-2341 Limbuš
Likvidacijski upravitelj: GLOBELINK, d.o.o.

KONTAKT
GSM: 041.619.336

E: ggmb@ggm.si

 

OBJAVE

24.08.2018

Sklic 27. seje skupščine za GOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR d.d.- v likvidaciji
2018_08_24_sklic_27_skupscine_GG_MB.pdf

24.08.2018

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup nepremičnine LOGARNICA JURGOVO
PRODAJA_javni_razpis_JURGOVO.pdf

24.08.2018

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup nepremičnine BRUNARICA PESEK
PRODAJA_javni_razpis_PESEK.pdf

19.09.2018

OBVESTILO
Rok za zbiranje ponudb za nepremičnini JURGOVO IN PESEK
PODALJŠUJEMO DO VKLJUČNO 31.12.2018.
GG MARIBOR d.d. – v likvidaciji

 

09.11.2018

Zbiranje ponudb za odkup poslovnega deleža v družbi GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO MURSKA SOBOTA d.o.o. (do 40%)

2018_11_09_zbiranje_ponudb_delez_GLG_MS_1.pdf

09.11.2018

Zbiranje ponudb za odkup poslovnega deleža v družbi GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO MURSKA SOBOTA d.o.o. (do 60%)

2018_11_09_zbiranje_ponudb_delez_GLG_MS_2.pdf

07.12.2018

OBVESTILO
Rok za zbiranje ponudb za odkup poslovnega deleža (do 40% in do 60%)
PODALJŠUJEMO DO VKLJUČNO 31.12.2018.
GG MARIBOR d.d. – v likvidaciji

 

09.11.2018

Javno zbiranje ponudb za nakup zazidljivih zemljišč v K.O. LIMBUŠ

2018_11_09_zbiranje_ponudb_nep_Limbus.pdf